ЖОР №1 САЛМОНТОЙ ХУУРГА

Амт нь маш  гоё амин дэм өндөртэй болохоор хүүхдүүд ханьдаа тогтмол хийж өгөхийг хичээдэг. Амт нь маш  гоё амин дэм өндөртэй болохоор хүүхдүүд ханьдаа тогтмол хийж өгөхийг хичээдэг. Амт нь маш  гоё амин дэм өндөртэй болохоор хүүхдүүд ханьдаа тогтмол хийж өгөхийг хичээдэг.Амт нь маш  гоё амин дэм өндөртэй болохоор хүүхдүүд ханьдаа тогтмол хийж өгөхийг хичээдэг

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy